เครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานดิน

เครื่องมือ ขุดดิน

เครื่องมือ ขุดดิน

 

เครื่องมือ ขุดดิน การทำสวน จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ไว้ใช้ติดบ้าน เพื่อความสะดวกสบาย และไม่สิ้นเปลืองจ้างคนดูแลสวน มาจัดการ แล้วเราจำเป็นต้องมี อุปกรณ์อะไรติดไว้ใช้งานบ้างหล่ะ? บ้านและสวนขอแนะนำ อุปกรณ์สามัญประจำสวน ไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง

เครื่องแต่งกาย

หมวก ควรใช้แบบหมวกปีก คลุมหน้าไว้เพื่อป้องกัน แมลง เศษหิน สิ่งแปลกปลอมต่างๆ เข้าหน้าหรือป้องกัน สารเคมีเวลาเราฉีดพ่นสาร

ถุงมือ ควรมีไว้ใส่ ตลอดเวลาทำสวน ป้องกันแมลงหรือ สิ่งแปลกปลอมต่างๆไม่ให้ เรามือเราบาดเจ็บได้

รองเท้าบู๊ตยาง ป้องกันสิ่งแปลกปลอม ต่างๆ เชื้อโรค กระแสไฟฟ้า ที่ทำให้เกิดอันตรายได้

 

เครื่องมือใช้กับงานดิน เครื่องมือประเภทนี้ ใช้สำหรับการทำงานเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับงานดินต่าง ๆ เช่น การเตรียมพื้นที่ การปรับปรุงดิน การผสมดิน เช่น

    

  1. ช้อนปลูก

 

ใช้สำหรับ ขุดย้ายต้นกล้าไปปลูก ขุดหลุมปลูก หรือใช้ขุดและตักต้นกล้า เพื่อนำไปปลูกในหลุม ที่เตรียมไว้การใช้ช้อนปลูก จะช่วยให้ต้นกล้าไม่ได้รับความกระทบกระเทือน

ความ ปลอดภัยในการใช้

ช้อนปลูกตอนปลาย มีลักษณะแหลมและ ค่อนข้างคม ถ้าผู้ใช้ ไม่ระมัดระวัง อาจเกิดอันตรายได้

 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา

ภายหลังการใช้ ควรล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิมแล้ว เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

  1. ส้อมพรวน   

 

ใช้สำหรับพรวนดินรอบ ๆ ต้นพืช ไม่ควรใช้พรวนในดิน แข็ง เพราะจะหักและงอง่าย

ความปลอดภัยในการใช้

ไม่ควรเล่นกัน ในขณะทำงาน เพราะ ส้อมพรวนมีความแหลมคม อาจจะได้รับอันตราย จากการใช้ได้ ถ้าผู้ใช้ขาด ความระมัดระวัง

 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา

ภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย   

    

  1. คราด 

 

ใช้สำหรับย่อยดิน และเก็บเศษหญ้า แต่งแปลงปลูก การ จับคราดใช้มือทั้งสองจับด้าม คราดให้ห่างกันพอสมควร แล้วถึงเข้าหาตัว ความปลอดภัยในการใช้ ก่อนใช้ควรตรวจดูว่า คราดอยู่ในสภาพที่ ใช้ได้หรือไม่ ขณะใช้ควรระมัดระวัง ไม่ให้ด้ามคราดไป ถูกคนใกล้เคียง

 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา

หลังจากใช้แล้วล้างทำความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

  1. เสียม

 

ใช้สำหรับขุดหลุม ปลูกต้นไม้ ส่วนมากนิยมใช้ขุดหลุมขนาด เล็กลึก หรือใช้ในบริเวณแคบ ไม่เหมาะกับการใช้จอบ เวลาขุด ใช้มือทั้งสองข้างจับด้ามเสียม ให้มือยู่ห่างกันพอสมควร แล้วกด ปลายเสียมลงไปในดิน

 

ความปลอดภัยในการใช้

ก่อนใช้ควรตรวจสภาพ ของเสียมเสียก่อน ขณะปฏิบัติงานให้ ระมัดระวังไม่ให้ ด้ามเสียมไปโดนคนข้างเคียง ที่ยืนอยู่ได้

 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา

ภายหลังการ ใช้ควรล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิมแล้ว เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

  1. จอบ

 

ใช้สำหรับขุดดิน ถากหญ้าขุดแปลง หรือใช้สำหรับขุดหลุม ใหญ่ ๆ กรณีที่ใช้เสียมอาจจะ ทำให้ล่าช้าหรือ ไม่สามารถจะใช้ เสียมขุดได้เพราะดินแข็งเกินไป (จอบจะใช้งานค่อนข้าง หนัก โดยเฉพาะจอบขุด)

 

ความปลอดภัยในการใช้

ก่อนใช้ควรตรวจดู ว่าจอบเข้าด้ามแน่นหนาหรือไม่ ขณะที่ ใช้จอบต้องระวัง เพื่อนที่อยู่ข้างเคียงและ เท้าของผู้ใช้ด้วย

 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา

หลังจากใช้ แล้วล้างทำความสะอาด และ ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิมแล้ว เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

  1. พลั่ว

 

ใช้สำหรับตักวัสดุ ที่ใช้ในการเกษตร เช่น ดิน ปุ๋ย

 

ความปลอดภัยในการใช้

ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าชำรุดหรือไม่ เพื่อจะได้ซ่อมให้เรียบ ร้อย ในขณะที่ใช้ตักดิน ควรระวังไม่ ให้ถูกเท้าและคนข้างเคียง

 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา

หลังจากการใช้ทุกครั้ง ล้างน้ำให้สะอาดและเช็ด ให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่

 

เมื่อขุดดิน เพาะปลูกกันแล้ว อย่าลืมดูแลการตัดแต่งด้วยนะคะ เรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ มีอุปกรณ์ที่สำคัญๆ มากมายจ้า ไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง

 

กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 

ใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ ที่รกเกินไป ตัดใบพืชที่แห้ง เป็นโรคทิ้ง มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน มีทั้งตัดแต่งปลายกิ่งเล็กๆและกิ่งขนาดใหญ่ เมื่อใช้เสร็จแล้วควรเช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยน้ำมันเพื่อกันสนิมและหยอดน้ำมันสปริงขากรรไกร เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

กรรไกรตัดหญ้า 

ใช้สำหรับตัดแต่งสนามหญ้าหรือรั้วต้นไม้ เหมาะสำหรับพื้นที่เล็กๆหรือหญ้า ที่ไม่สูงมากนักให้เรียบเสมอกัน มีทั้งแบบจับมือเดียวด้วยการบีบและแบบจับสองมือ เมื่อใช้แล้วควรเช็ด ทำความสะอาดแล้วทาด้วยน้ำมันเพื่อกันสนิมและ หยอดน้ำมันสปริงขากรรไกร เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

เลื่อยตัดแต่งกิ่ง 

ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่ เกินกว่ากรรไกรตัดแต่งกิ่งทำได้ อีกทั้งยังสามารถตัดกิ่งไม้ในระยะสูงได้อีกด้วย เลื่อยตัดแต่งกิ่งมีทั้งแบบใช้แรงคนและแบบเลื่อยไฟฟ้า ซึ่งทั้งสองมีประโยชน์ใช้งานแตกต่างกัน

 

 

กลับสู่หน้าหลัก http://toolofnadrive.com