bbs super rs 20 inch

bbs super rs 20 inch   bbs super rs 20 inch – สิ่งหนึ่งที่หลายๆ คนเปลี่ยนเป็นสิ่งแรกเมื่อคิดจะแต่งรถให้ดูสวยขึ้นแตกต่างไปจากรถที่ถอยออกมาจากโชว์รูมก็คือ ล้อ ยังไม่นับรวมบรรดารถที่โชว์รูมแถมชุดแต่งมาให้รอบคันแล้วซึ่งเจ้าของมักอยากจะเปลี่ยนล้อใหม่เพื่อให้มันดูครบๆ หน่อยด้วย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนล้อใหม่ไม่ได้เหมือนกับรองเท้าที่แค่เลือกลายและสีที่ถูกใจกับขนาดที่ต้องการก็สามารถใส่ได้เลย เพราะมีหลายสิ่งที่ต้องรู้เมื่อจะเปลี่ยนล้อใหม่ให้รถ   จำนวนรูน็อตและ PCD ของล้อ นี่คือสิ่งแรกที่ควรรู้เกี่ยวกับล้อเพื่อที่จะสามารถนำมาใส่กับรถได้โดยไม่มีปัญหา โดยสิ่งนี้สามารถดูได้จากคู่มือของรถหรือด้านหลังของล้อเก่าที่แสดงเป็นตัวเลขอย่าง 4×100 ซึ่งตัวเลขแรกหมายถึงจำนวนรูน็อตของล้อเพื่อยึดติดกับรถ ส่วนตัวเลขหลังเป็นค่า PCD หรือ…